ZS Somianka
ZS Somianka
ZS Somianka

Kalendarium

Opublikowano: wtorek, 10, wrzesień 2019

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

I.   Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 2 września 2019 r., a kończą się 26 czerwca 2020 r.

II.  Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

      I okres - od 2 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

      II okres - od 1 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

III. Terminy I okresu:

      1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych do 22 grudnia 2019 r.

      2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2019 r.

      3. Termin wpisania ocen okresowych do dziennika -  styczeń 2020 r.

      4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej -  styczeń 2019 r.

IV.  Ferie zimowe trwają od 10  do 23 lutego 2020 r.

V.   Terminy II okresu:

      1.Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r.

      2. Egzamin ósmoklasisty: język polski - 21 kwietnia 2020 r., g. 9.00; matematyka - 22 kwietnia 2020 r., g. 9.00; język obcy - 23 kwietnia 2020 r. g. 9.00.

       Dodatkowy termin: 1, 2, 3 czerwca 2020 r. o godz. 9.00. 

      3. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach  - do 25 maja 2020 r.

      4. Termin wpisania rocznych stopni do dziennika - czerwiec 2020 r.  

      5. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020 - czerwiec 2020 r.

      6. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw - 26 czerwca 2020 r.

VI.  Ferie letnie od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć:

     31 pażdziernika 2019

     2, 3 stycznia 2020

     8 kwietnia 2020

     12 czerwca 202

 

Odsłony: 5304

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Somiance
Somianka 24B
07-203 Somianka
Dyrektor: p.o. Jolanta Wykowska
Tel. 029 741-87-20
www.zssomianka.pl 
e-mail: zssomianka@poczta.onet.pl

Uwagi i wnioski dot. pracy szkoły prosimy kierować na adres email podany w kontaktach.