ZS Somianka
ZS Somianka
ZS Somianka

Kalendarium

Opublikowano: wtorek, 26, sierpień 2014

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

I.   Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 3 września 2018 r., a kończą się 21 czerwca 2019 r.

II.  Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

      I okres - od 3 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

      II okres - od 1 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

III. Terminy I okresu:

      1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych do 21 grudnia 2018 r.

      2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2018 r.

      3. Termin wpisania ocen okresowych do dziennika - 18 styczeń 2019 r.

      4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej -  styczeń 2019 r.

IV.  Ferie zimowe trwają od 28 stycznia do 10 lutego 2019 r.

V.   Terminy II okresu:

      1.Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.

      2. Egzamin gimnazjalny: część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r., g. 9.00; część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r., g. 9.00; języki obce - 12 kwietnia 2019 r., g. 9.00.

      Dodatkowy termin: 3,4,5 czerwca 2019 r. o godz. 9.00.

      3. Egzamin ósmoklasisty: język polski - 15 kwietnia 2019 r., g. 9.00; matematyka - 16 kwietnia 2019 r., g. 9.00; język obcy - 17 kwietnia 2019 r. g. 9.00.

       Dodatkowy termin: 3,4,5 czerwca 2019 r. o godz. 11.00. 

      4. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach  - do 22 maja 2019 r.

      5. Termin wpisania rocznych stopni do dziennika - do 10 czerwca 2019 r.  

      6. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2018/2019 - czerwiec 2019 r.

      7. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw - 21 czerwca 2019 r.

VI.  Ferie letnie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć:

     31 pażdziernik 2018

     2 listopad 2018

     20 i 21 grudzień 2018

     15, 16 i 17 kwietnia 2019

     2 maj 2019

PLAN  UROCZYSTOŚCI  I  IMPREZ  SZKOLNYCH

Lp.

Nazwy imprez i uroczystości

Termin

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018

dyrekcja szkoły

 

2.

Sprzątanie Świata

wrzesień

dyrekcja szkoły

wychowawcy

3.

Dzień Chłopaka

28 wrzesień

samorząd uczniowski

i wychowawcy klas

4.

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2018

Ewa Cholewińska

Grażyna Cholewińska

5.

Uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet uczniów szkoły podstawowej            

październik  2018

samorząd uczniowski

wychowawca klasy I-

Katarzyna Pyt Koczara

6.

Rocznica Niepodległości

Listopad

11.11.2018

wszyscy nauczyciele do pomocy

część artystyczna:

Mirosława Ruszczak,

Teresa Nowosielska

Marzena Jędrzejczak-taniec

dekoracja:

Beata Wojtkowska

Sylwia Pachulska,

Danuta Gałązka

Grażyna Cholewińska

7.

Andrzejki

30 listopad

samorząd uczniowski

8.

Bożonarodzeniowe spotkanie PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

19 grudzień 2018

Grażyna Augustyniak

Danuta Gałązka

9.

WOŚP

styczeń 2019

samorząd uczniowski

10.

Walentynki

14 luty 2019

samorząd uczniowski

11.

Dzień Kobiet

8 marca 2019

Olha Stankevych

Małgorzata Kucharczyk

Agnieszka Dworecka

12.

Rekolekcje wielkopostne

marzec

Ks. W. Zyśk

13.

Pierwszy Dzień Wiosny

21.03.2019

wychowawcy, samorząd uczniowski

14.

Rocznica Konstytucji 3 Maja

26 kwietnia 2019

 Katarzyna Krysiak

Beata Wojtkowska

15.

Dzień Matki/ Święto Rodziny

maj/czerwiec 2019

wychowawcy klas 0-III

16.

Dzień Dziecka

1 czerwiec

wychowawcy, rada rodziców

17.

Zakończenie roku szkolnego

2018/2019

19 lub 21 czerwiec 2019

wychowawcy

klas VIII, III ab

 

 

      

 

 

                                

     

 

 

 

Odsłony: 5126

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Somiance
Somianka 24B
07-203 Somianka
Dyrektor: Agnieszka Augustynik 
Tel. 029 741-87-20
www.zssomianka.pl 
e-mail: zssomianka@poczta.onet.pl

Uwagi i wnioski dot. pracy szkoły prosimy kierować na adres email podany w kontaktach.