ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZARZĄDZENIEM W SPRAWIE

REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

ZAKŁADKA   REKRUTACJA

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!        2020-04-10
 
Wczoraj wysłuchaliśmy komunikatu premiera Mateusza Morawieckiego o przedłużeniu wszystkich regulacji przeciwko koronawirusowi. Do 19 kwietnia przedłużone zostają wszelkie obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, punktów usługowych oraz limitu osób w sklepach i kościołach oraz zamknięcia granic    i obowiązkowej kwarantanny. Minister zdrowia poinformował, że od 16 kwietnia wprowadzony będzie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.
Decyzje rządu objęły również szkoły i placówki oświatowe, które będą nadal zamknięte do 26 kwietnia. Przesunięte zostają egzaminy ósmoklasistów, które odbędą się nie wcześniej niż w drugiej połowie czerwca.       
O ewentualnym terminie egzaminu dowiemy się na trzy tygodnie przed planowanym terminem.
Moi Drodzy, informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 w okresie Wielkanocy uczniowie będą mieli przerwę w nauce do 14 kwietnia 2020 (wtorek).
Od środy 15 kwietnia do piątku 24 kwietnia nadal będzie nas obowiązywać nauczanie na odległość.
Dziękuję wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy przekazują mi swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące zdalnego nauczania. W ten sposób wspólnie doskonalimy bardzo trudne dla wszystkich zadanie - nauczanie na odległość.
                 
                                                                                                                                                 Dyrektor  Iwona Minasiewicz

 

 

Mazowiecka Policja Apeluje! 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin              i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

 

  

APEL MAZOWIECKIEJ POLICJI SKIEROWANY DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW                               ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA:

   Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce    o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami.
W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikania  miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

                                                                                                                                                          

Drodzy Uczniowie!

 

         Wykonujcie zadane prace w dostosowanym do siebie tempie, na miarę własnych możliwości      i warunków domowych. Starajcie się pracować systematycznie. Pamiętajcie, że Nauczyciele służą pomocą, udzielają wskazówek i wyjaśnień. Wykorzystujcie polecane przez nich materiały, bogate zasoby wirtualnej rzeczywistości i swoją biegłość w posługiwaniu się TIK.

      Podzielamy tęsknotę każdego z Was do normalności i bezpośrednich kontaktów, spotkań ze znajomymi, ale przyłączamy się do apeli o pozostanie w domach wśród najbliższych, by zminimalizować ryzyko zakażenia.

        Dziękujemy Rodzicom za troskliwe wsparcie Państwa dzieci  oraz współpracę z Nauczycielami i dyrekcją.

      Dziękujemy  Nauczycielom za bardzo dobrą współpracę i wykorzystywanie własnych zasobów do realizacji zadań

służbowych.

 

Serdecznie Wszystkich pozdrawiamy, życząc zdrowia, optymizmu, cierpliwości i wytrwałości.

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Somiance informuje,

że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności

zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa zawiesza zajęcia dydaktyczo-wychowawcze. 

Od dnia 16.03.2020r. do 14.04. 2020r. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 

W związku z zaistniałą sytuacją i zaleceniami zorganizowania zdalnego nauczania uczniów chciałam przekazać zarówno Państwu jaki i uczniom naszej szkoły informacje o formach pracy podjętych przez nauczycieli:

  • Materiały do nauki będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce ZDALNE NAUCZANIE
  • Nauczyciele założyli również grupy klasowe  na Messengerze służące do szybkiego kontaktu
  • Nauczyciele udostępnili swoje adresy e-mailowe oraz  numery telefonów co pozwoli na szybki kontakt z uczniem/rodzicem. Telefoniczny kontakt z nauczycielem w godzinach od 8.00-16.00. 
  • Wszystkie materiały edukacyjne, zadania i polecenia będą zamieszczane zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
  • Uczniowie za pracę będą oceniani zgodnie z dotychczasowymi zasadami ocenia.
  • Materiały będą zgodne z realizacją podstawy programowej, dostosowane do możliwości i indywidualnych  potrzeb uczniów. Nauczycielom również zależy na tym, żeby każdy uczeń nie został zasypany gigantyczną ilością poleceń, materiałów i zadań od wszystkich nauczycieli.  
  • Na stronie internetowej szkoły będą zamieszczone dodatkowo e-podręczniki, zdalne lekcje i inne materiały do nauki, z których uczniowie mogą korzystać.

Obowiązkiem ucznia jest stosowanie się do zaistniałej sytuacji i zdalnego nauczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 

Wychowawcy na bieżąco pozostają w ścisłym kontakcie z rodzicami. 

Wszystkie sprawy należy kierować do wychowawców klas, którzy są w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły i pozostałymi nauczycielami. 

Zdaję sobie sprawę, że jest to dla nas wszystkich trudna sytuacja, zarówno dla Państwa, Uczniów ale również i  dla Nauczycieli. Dlatego proszę o wzajemne zrozumienie.

Proszę o bieżące monitorowanie informacji umieszczanych na stronie szkoły i e-mailach.  

 

                                                                           Dyrektor szkoły

                                                                           Iwona Minasiewicz