Dyrektor Szkoły Podstawowej w Somiance apeluje do Rodziców, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.