Czytać utwory literackie można w różnych okolicznościach. Na jednej z lekcji języka polskiego klasa VII, pracując w grupach, pod kierunkiem p. Teresy Nowosielskiej, przygotowała przedstawienie fragmentów utworu Balladyna Juliusza Słowackiego. Prezentacje zachwyciły sposobem interpretowania dramatu, jak również grą aktorską. I  najważniejsze… nikt nie powiedział, że czytanie i omawianie lektur szkolnych jest nudne. 

Zdjęcia z lekcji w galerii.